ฟังก์ชันหลักๆที่มีในระบบ E-Commerce

Customer (ลูกค้า)

Login & social login
ระบบเข้าใช้งานตามผู้ใช้

Member system
ระบบสมาชิก


Reward point
ระบบสะสมแต้มสำหรับสมาชิก


Product (สินค้า)

Product categories
ระบบการจัดการหมวดหมู่สินค้า
Product tags
ระบบการจัดการแฮชแท็กสินค้า
Featured product
ระบบการจัดการสินค้าแนะนำ
New product
ระบบการจัดการสินค้าใหม่
Product Promotion
ระบบการจัดการสินค้าโปรโมชั่น
Related product
ระบบการจัดการสินค้าใกล้เคียงกัน
Product Type
ระบบการจัดการประเภทสินค้า
Product specifications
ระบบการจัดการสเป็คสินค้า,คุณสมบัติสินค้า, รูปแบบสินค้า
Product search
ระบบค้นหาสินค้า
Product sorting
ระบบการเรียงลำดับสินค้า
Product filtering
ระบบคัดกรองคุณสมบัติสินค้า ในขั้นตอนการค้นหาสินค้า

Product comparison
ระบบระบบเปรียบเทียบสินค้า

Multiple images per product
ระบบการจัดการรูปภาพสินค้า

Product Stock management
ระบบสต็อกสินค้า


Product ratings and reviews
ระบบให้คะแนนสินค้า และ รีวิวสินค้าImport and export products
ระบบนำเข้า-นำออกข้อมูลสินค้า
Product Prices
ระบบการจัดการราคาสินค้า เช่น ราคาแบบขายส่ง-ขายปลีก เป็นต้น
Checkout and Order (ตระกร้าสินค้า และ ออเดอร์)

Anonymous checkout
ระบบการจัดการสิทธิ์ลูกค้าที่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ เช่น ต้องเป็นสมาชิก หรือไม่เป็นสมาชิกก็สั่งซื้อได้ เป็นต้น
Inventory management
ระบบการจัดการคลังสินค้า เช่น มีแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดคลัง เป็นต้น
Order management
ระบบการจัดการออเดอร์
reports
ระบบรายงานการขาย

Shipping (การจัดส่ง)

Shipping option
ระบบการจัดการรูปแบบการจัดส่งสินค้าShipping rates
ระบบคำนวนค่าจัดส่งสินค้า
Tax options
ระบบคำนวนค่า Tax/Vat
Shipping tracking
ระบบแจ้งหมายเลขการจัดส่ง
Payment (การชำระเงิน)

Payment Type
ระบบกำหนดรูปแบบการชำระเงิน เช่น Cash on Delivery, Credit Card / Debit Card , Transfer Bank เป็นต้น

Payment Tax/Vat
ระบบคำนวนค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
Payment Notification
ระบบแจ้งการชำระเงิน

Discounts/coupons/Gift cards (คูปองส่วนลดต่างๆ)

Discounts Type
ระบบการจัดการรูปแบบส่วนลด เช่น ลดเป็นเปอร์เซ็นต์, ลดเป็นมูลค่า เป็นต้น

Discount Options
ระบบการคำนวนส่วนลด เช่น ลดตามกลุ่มลูกค้า, ลดตามยอดการสั่งซื้อถึงตามที่กำหนดไว้, ลดตาหมวดหมู่สินค้า เป็นต้น

Dashboard | Report | Email Notification

Dashboard display
หน้าจอสรุปสถานะต่างๆบนระบบ
Email Notification
ระบบแจ้งเตือนทาง Email ต่างๆ เช่น แจ้งเตือนเมื่อมีออเดอร์, แจ้งเตือนเมื่อมีลูกค้าสมัครสมาชิก เป็นต้น
Report
ระบบแสดงรายงานต่างๆ โดยสามารถ Export ออกมาเป็น Excel ได้